OKI 1c a OKI 2A - meracia a skúšobná svorkovnica s plombovacím krytom

Svorkovnica umožňuje:

  • Pripojenie meracích transformátorov (meničov) pre trojfazové meranie
  • Spoľahlivé a viditeľné skratovanie prúdových okruhov, odpojenie napäťových okruhov
  • Meranie napätia v jednotlivých fázach, prúdu pretekajúceho jednotlivými fázami, kvality prúdu špeciálnym prístrojom

Výhody tejto svorkovnice sú napr.: malé rozmery, montáž na DIN lište, farebné rozlíšenie svoriek, číslovanie svoriek z oboch strán, poistné matice sú súčasťou plombovacieho krytu, napäťové svorky a nulová svorka sú s integrovanými zdierkami na meracie hroty (banániky), svorkovnica je vyskladaná z najmodernejších CE konformných bezúdržbových svoriek vyrobených zo samozhášavého plastu.

Táto svorkovnica je certifikovaná pre použitie u SSE, VSD, SE a SEPS.

Katalógový list pre OKI 1c

Katalógový list pre OKI 2A (pre VSD)

Stanovisko SSE

Stanovisko VSD

Stanovisko SE

Stanovisko SEPS