PROeco- nové spínané zdroje
                                                                                                          

Nový typový rad zdrojov je optimálne použiteľný všade tam, kde sú vysoké nároky na využitie priestoru, vysokú účinnosť premeny energie a pokročilú funkcionalitu. Možnosť paralelného spájania zdrojov, signalizácia stavu pomocou reléového kontaktu, nastaviteľné výstupné napätie patrí k vlastnostiam využiteľným v každej aplikácii.  Optická indikácia zaťaženia nad 90% patrí k ďalším zaujímavým vlastnostiam zjednodušujúcim aplikácie a servis. Extrémne nízka hĺbka len 100mm predurčuje zdroje na nasadenie v priestorovo kritických aplikáciách. Účinnosť 93% je nad bežným priemerom a znižuje nároky na chladenie zariadenia.

Viac v letáku PROeco.

proeco cp

PROeco
kompaktné rozmery predurčené
aj pre menšie rozvádzače

 

proeco ap 

 

PROeco
kompletná rada veľkostí

proeco hp 

 

PROeco
zabudovaná signalizácia stavu

proeco led