TERMSERIES - nový rad relé          

                                                                                                              

Novovyvinuté reléové a polovodičové SSR moduly radu TERMSERIES maximálne odzrkadľujú požiadavky z praxe kladené na spoľahlivé a ekonomické oddelenie a spínanie signálov rôznych úrovní a výkonov.

V závislosti od aplikácie si môžete zvoliť produkt s konkrétnym typom vstupného napätia alebo verziu s univerzálnym vstupom, a to pri šírke prvku len 6, prípadne 12 mm. Praktický dizajn bez ostrých hrán, množstvo variánt s pružinkovým alebo skrutkovacím prevedením,  jasné veľkoplošné zobrazenie stavu, možnosť montáže v ľubovoľnej polohe, jednoduché a praktické prepojovanie spoločných potenciálov zasúvacími prepojkami a možnosť oddelenia skupín farebne výraznou prepážkou  je presvedčivým argumentom pre použitie týchto prvkov vo Vašich projektoch.  Online katalóg.

termseries na liste

TERMSERIES

prehľadné označenie 

termseries jednotlivo

TERMSERIES

široký výber typov

termseries rozlozene

TERMSERIES

jednoduché prepojenie a oddelenie

termseries s prepojkami